Næringslivet i Agder inviteres til frokostmøte med PST og politi

Tid: onsdag 18. mars 2020 - 8:30 - 12:00 |
Åpent for all
Sted: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgaten 45

Næringslivets sikkerhetsråd har invitert representanter fra PST, Agder politidistrikt, samt Politiets Nasjonale cyberkrimsenter til halvdagsseminar. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.

På seminaret vil PST presentere årets trusselvurdering. Det blir besøk fra Politiets Nasjonale cyberkrimsenter, som vil snakke om datakriminalitet, dette er noe som i stor grad treffer næringslivet. Agder politidistrikt vil gi en oversikt over det lokale kriminalitetsbilde, med fokus på økonomisk kriminalitet.

Kontakt

- cathrine.fossnes@politiet.no