Kick-off Eyde Y - Et nettverk for kreative, fremtidsrettet og unge ansatte i prosessindustrien!

Påmeldingsfrist: tor. 4. jun. 2020 - 00:00
Tid: fredag 5. juni 2020 - 10:00 - 12:00 |
Åpent for all
Sted: Zoom

Eyde Y skal samle kreative og unge personer i Eyde-klyngen (og stakeholders i relasjoner til klyngen) for å spre kunnskap, gode ideer og skape en arena som skal utarbeide løsninger for fremtidens prosessindustri. 

Utgangspunktet for samlinger i Eyde Y vil være: Verden står ovenfor store endringer som truer konkurransefortrinnet til Eyde-bedriftene – hvordan skal vi overleve? 

Første samling inviterer til et nettmøte med fokus: fremtidsrettet prosessindustri. I løpet av de siste tre årene har en gruppe unge ansatte fra medlemsbedrifter i Eydeklyngen og stakeholders utfordret topplederne i næringen. Hva er bærekraftig prosessindustri? Hvordan skal vi møte lavutslippssamfunnet? Hva skal prosessindustriens rolle være fremover?

Nå skal gruppen et steg videre. Vi ønsker å skape et møtepunkt for kreative, unge, motiverte ansatte i prosessindustrien, for å fremme faglig påfyll, utvikle de gode prosjektene og sammen påvirke utviklingen i næringen.

Første samling blir et møtepunkt for å gi innsikt i Eyde-klyngens arbeid, gi faglig påfyll og skape nettverk mellom bedrifter. På verdens miljødag 5. juni fra kl 10-12 ønsker vi å samle representanter fra våre medlemsbedrifter til et felle digitalt møte.

Ved å melde deg på dette arrangementet, vil du få tilsendt en link til zoom-møte.

Vi håper å se deg!

Detaljert program kommer.

Kontakt

- marie@eydecluster.com