Industri Futurum

Tid: 22.01.2020 - 23.01.2020
Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

I to spennende dager i slutten av januar 2020 samles beslutningstakere og industribedrifter på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Dette blir industriens viktigste møteplass for faglig påfyll og dialog i 2020, og åpnes av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Under hovedprogrammet presenterer Teknologileder i Hydro, Hans Erik Vatne, arbeidet i Prosess21 ekspertgruppe for produkt- og tjeneste-utvikling. Vi venter spent på deres konklusjoner og anbefalinger.

Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.

Industri Futurum skal gi industribedrifter, ledere og ansatte kunnskap og inspirasjon. Gjennom å vise frem en rekke digitale og teknologiske nyskapinger i ulike industrier gir vi dere et innblikk i fremtidens avanserte industri. Vi vil også vise hvordan et felleskap mellom utdanning, forskning og industri – støttet av virkemiddelapparatet – kan forsterke et allerede høyt teknologisk nivå ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft.

Lars Petter Maltby holder innlegg om sirkulær økonomi på dag 2.

Se hele programmet her.

 

Dags program

  1. 22. januar 2020 - 09:00
  2. 23. januar 2020 - 09:00 - 14:30

Kontakt

Cathrine Westlie Eidal - cwe@norskindustri.no