Fagseminar om Biokarbon i prosessindustrien - Arrangører Norsk Biokullnettverk, Bellona og Eyde-klyngen

Påmeldingsfrist: 21. januar 2021
Tid: 21. januar 2021 - 12:00 - 15:00 : Fagseminar om Biokarbon i prossesindustrien
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Teaterplassen 2, 4801 Arendal

Seminaret tilbyr også streaming for digital deltagelse.

For deltagere som skal delta fysisk vil det serveres lunsj fra 11:30.

 

Norge har ambisiøse mål om å redusere sine utslipp, og EU legger strenge føringer for utviklingen av grønn industri i Europa. Hvilken rolle vil biokarbon spille i utviklingen av en grønnere norsk prosessindustri, og hvor langt er vi kommet på vei?

Å erstatte fossile karbonkilder med fornybart og bærekraftig biokarbon i metallurgisk prosessindustri fører til direkte utslippskutt. Samtidig vil økt etterspørsel og produksjon av biokarbon til industrien skape nye industrielle muligheter og arbeidsplasser innenfor bioøkonomien. Men biomasse danner også grunnlaget for utslippskutt innenfor flere industrisektorer. Vil det være nok tilgjengelig biomasse for å dekke alles behov uten å gå på bekostning av bærekraft?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli løftet fram når Norsk Biokullnettverk, Eyde-klyngen og Bellona inviterer til fagseminar om biokarbonets rolle for norsk prosessindustri. Det vil bli et variert og spennende program.

Kontakt

- Kristine@eydecluster.com