Eyde Leder 2.0 - innspillsworkshop

Påmeldingsfrist: 1. april 2020
Tid: 2. april 2020 - 09:00 - 15:00
Sted: Sørlandets Kunnskapspark, møterom Alfa

Studieprogrammet Eyde Leder har vært satt opp på UiA 5 ganger siden oppstarten i 2015. Vi ser nå på muligheten for å utvikle et nytt lederprogram som skal gi ledere i industribedrifter faglig påfyll, gode verktøy og nettverk. 

Nye megatrender og høy omstilling krever nye kunnskaper og ferdigheter for å være en god leder i din bedrift. Enten du er teamleder, mellomleder eller øverste leder - utfordringene og mulighetene du står ovenfor endres i takt med omstillingen. Eyde klyngen og UiA vil ha gode innspill fra deg som er leder, fra gode fagpersoner og fra deg som trenger påfyll: Hva skal det nye kurset inneholde for å være relevant for deg?

Mer informasjon om programmet kommer.

Kontakt

Marie Søraker-Sonesen - marie@eydecluster.com