Eyde kompetanseløft 2020

Påmeldingsfrist: 1. november 2020
Tid: 13. november 2020 - 09:00 - 15:00
Sted: Kristiansand/Nett

Eyde kompetanseløft 2020 fredag 13. november

En dag med inspirerende foredrag, prosjekter, teknologier og kunnskap som gir deg faglig påfyll innen Sikkerhet, Digitalisering og Bærekraft. Kompetansegruppene i Eyde-klyngen har gitt innspill til tema som er relevant for deg som jobber i eller i tilknytning til prosessindustrien. 

Eyde-klyngen samler flere planlagte fagsamlinger til én felles dag som vi har kalt Eyde kompetanseløft. Arrangementet blir gjennomført fredag 13.november mellom 9 og 15. Det blir tre parallelle sesjoner med faglig innhold der fokusområdene er; Sikkerhet, Digitalisering og Bærekraft. Dette blir et kombinert fysisk og digitalt arrangement, med begrenset fysisk deltakelse i Kristiansand. Det vil bli innlegg fra fysiske og digitale foredragsholdere og arrangementet blir streamet. Flere av medlemsbedriftene vil tilrettelegge for felles møteplasser for ansatte, hvor live stream vises.

Hvert tema har en varighet på 60 minutter. Det vil være mulig å bytte mellom de tre parallelle sesjonen for å skreddersy kompetanse til eget behov. Enkelte av foredragene krever noe forkunnskap og er beregnet på operatører, men de fleste av sesjonene er relevant for alle målgrupper. 

Vi oppfordre medlemsbedriftene våre til å samle ansatte til en lærerrik fredag med faglig og sosialt påfyll lokalt på sin bedrift eller ved å delta fysisk på arrangementene i Kristiansand. 

Overordnet program:

Detaljert program i pdf 

Det kan komme endringer i programmet. Programmet blir oppdatert med flere detaljer når dette er klart. 

Kontakt

- tonje@eydecluster.com

Påmelding

* Ved fysisk deltakelse, velg kun ett alternativ.
Trenger tilrettelagt universell utforming, matallergier, andre beskjeder