Eyde-klyngens kompetansetilbudsdag

Tid: onsdag 18. mars 2020 - 09:30 - 15:00 |
Åpent for all
Sted:

Eyde-klyngen har flere kompetansehevings tilbud til sine medlemsbedrifter. Vi inviterer til en dag hvor vi skal presentere mulighetene vi har, relevante utdanningsaktører og muligheter for studentoppgave, praksisplasser og kontaktpunkter.

Det er mange gode tilbud for kompetanseheving blant ansatte i industrien. Noen av tilbudene er en del av klyngens kompetanseløft, mens andre eksterne tilbud er viktig å gjøre kjent blant medlemmene. Vi inviterer HR-personell, fagansvarlige, tillitsvalgte og ansatte som ønsker faglig påfyll, til å delta denne dagen og få innspill og oversikt over tilbudene som finnes.

Program:

0930 Velkommen

Hva inngår i Eyde-klyngens kompetanseløft? Vi presenterer studiet Prosessindustri +, Industrifagskolen, Eyde Leder, kurs og samlinger med kompetanseområdene i klyngen.

Lunsj

Hvilke kompetansetilbud finnes i regionen? UiA, Fagskolen i Agder, Noroff, Universitetet i Sørøst Norge og NHO.

1500 Vel hjem

Dagen vil bestå av presentasjoner, borddialoger og nettverksbygging.

Vi håper du vil delta!

Kontakt

- marie@eydecluster.com