AVLYST! Politisk seminar: Har norsk industri nok kraft til nødvendig grønn omstilling?

Tid: 2. november 2020 - 12:00 - 16:00
Sted: Herøya Industripark

Hvordan ser "kampen" om de grønne elektronene ut i forhold til fremtidsscenariet med en kraftkrevende industri som vil trenge flere TWh fornybar kraft enn det som produserer i Norge i dag?

Hva er konsekvensen av vedtatt politikk? Hvordan bør den se ut fremover for å dekke behovene for rask og omfattende grønn omstilling?

Moderator og debattleder Ruth-Astrid Sæther, journalist og tidligere rådgiver i Bellona og Norges Forskningsråd.

Før lunsj: Omvisning på Herøya (begrenset antall deltakere)

Kl.12.00-13.00 Lunsj

Kl. 13.00-13.45 Det store bildet

  • Velkommen ved Herøya Industripark
  • Hva trenger egentlig industrien av kraft for å lykkes med omstillingen? ved energisjef for Alcoa og leder for Prosess 21s kraftgruppe; Ole Løfsnes.

Kl. 13.45-14.15 Industribedriftenes behov

Prosessindustriklyngene Eyde, Arctic Cluster Team og Industrial Green Tech konkretiserer behovet for kraft for omstilling av industrien med innlegg fra Frode Valla i Helgeland Kraft, Trine Kopperud, VP Energy and Environment i Yara International og Helene Falch Fladmark, leder for Eyde-klyngen

Pause

Kl. 14.30-16.00 Debatt: Kosekvensen av vedtatt politikk - har vi nok kraft?

Hvordan tilrettelegge for å sikre at Norge kan fortsette å utytte konkurransefortrinnet vi har i vannkraft? Skal det andre virkemidler til? Vedtas det politikk på tvers av sektorer som spennerben for hverandre?

Debattdeltakere: Statssekretær Tony Tiller fra Olje- og energidepartementet, Stein Lier Hansen leder av Norsk Industri, Marius Holm,  leder av Zero, Ådne Naper fra SV, VP Energy and Environment Trine Kopperud fra Yara og konsernsjef Jens Bjørn Staff; Skagerak Energi.

Les mer her

Kontakt

- katalin@greenindustrycluster.no