Workshop Lean Sirkulærlab.

Tid: 2. september 2019 - 09:00 - 14:00
Sted: Sørlandet Kunnskapspark

Eyde klyngen inviterer til workshop for prosjektet «Lean sirkulærlab.» som undersøker mulighetsrommet for en fysisk læringsarena for Lean og sirkulærøkonomi for industrien på Sørlandet skreddersydd for prosessindustrien.

I workshopen blir de viktigste funnene fra en intervjurunde hos kjernebedriftene presentert og det legges opp til diskusjon og innspill gjennom Eyde klyngens kodeknekker-metodikk.

Program

  • Introduksjon 
  • Presentasjon av bakgrunn for "Lean sirkulærlab."
  • Presentasjon av funn fra intervjurunde hos kjernebedrifter
  • Generelle innspill til laben.
  • Lunsj
  • Workshop, kodeknekker
    • Fokuserte innspill til laben.
  • Oppsummering

Arrangementet er åpent for Eyde klyngens medlemmer. 

Kontakt

Brage Skånøy - brage@eydecluster.com