Transportrett & Tollbehandling

Påmeldingsfrist: 14. juni 2019
Tid: 18. juni 2019 - 09:00 - 14:00
Sted: Hotel Norge, Strandgt. 3, Lillesand

Eydeklyngens medlemmer inviteres til innføring i Incoterms og tollpraksis

Arrangementet er flyttet til Hotel Norge pga stor deltagelse!
- Omvisning hos FiveN (Saint-Gobain) utgår!

Tema som blir belyst er:

Incoterms 2010

  • Økt forståelse av Incoterms
  • Hva er smart ved kjøp?
  • Hva er smart ved salg?

Prosedyrer ved mottak av varer fra utlandet hva må vi som importører være oppmerksomme på

  • Varemottak: Hvordan sjekke om varene er tollklarert?
  • Ved avvik: manko, overtallig, skade hva gjør man i forhold til toll klarering?
  • Innkjøp: Hvordan kontrollere om deklarasjonen er korrekt?
  • Hvilket er ansvar har man som importør?

Kurset holdes av advokat Tom Rune Nilsen. Han er en av landets mest erfarne jurister innen transport rett og tollspørsmål

Kursavgift kr.1500

Kl.14 blir det omvisning  for de som ønsker det. Husk å ta med eget vernetøy; sko, hjelm og jakke

Kontakt

Marianne Brandett - marianne.brandett@eydecluster.com