Teknisk workshop - Praktisk tilnærming til sirkulærøkonomisk resirkulering av sidestrømmer

Påmeldingsfrist: 22. mai 2019
Tid: 05.06.2019 - 06.06.2019
Sted: Kristiansand

Future Materials Norwegian Catapult Centre (FMNC) arrangerer 5.-6.juni 2019 (1/2 + 1/2 dag) workshop med tema sirkulærøkonomisk resirkulering av sidestrømmer i pilotanleggene hos Elkem og ReSiTec. Workshopen vil ha en teknisk og praktisk tilnærming til resirkulering av uorganiske materialer og mineraler der sidestrømmene hovedsakelig omhandler slam, slagg og våte pulverstrømmer.

I løpet av workshopen vil det bli omvisninger i anleggene der vi underveis vil kjøre praktiske demonstrasjoner og forsøk sammen med deltakerne. Dette vil igjen gi grobunn for gruppediskusjoner rundt caser på generiske sidestrømmer.

Vi tar gjerne imot forslag fra deltakere dersom dere har relevante case dere ønsker å ta med inn i workshopen. Forslag sendes til post@fmnc.no innen 22.05.19.

 

Antall plasser: 15stk

Pris: 5000 NOK

Kontaktperson: Ann-Malene Ljøsne Hinlo aml@futurematerials.no tlf +47 90859299

Dags program

  1. 5. juni 2019 - 11:00 - 17:00 : Dag 1: Elkem Technology
  2. 5. juni 2019 - 17:30 - 21:00 : Middag
  3. 6. juni 2019 - 08:30 - 13:00 : Dag 2: ReSiTec

Kontakt

Ann-Malene Ljøsne Hinlo - aml@futurematerials.no