Teknisk workshop - Praktisk tilnærming til sirkulærøkonomisk resirkulering av sidestrømmer

Påmeldingsfrist: man. 9. sep. 2019 - 00:00
Tid: 12.09.2019 - 13.09.2019 |
Åpent for all
Sted: Kristiansand

Future Materials Norwegian Catapult Centre (FMNC) arrangerer 12.-13.september 2019 (1/2 + 1/2 dag) workshop med tema sirkulærøkonomisk resirkulering av sidestrømmer i pilotanleggene hos Elkem og ReSiTec. Workshopen vil ha en teknisk og praktisk tilnærming til resirkulering av uorganiske materialer og mineraler der sidestrømmene hovedsakelig omhandler slam, slagg og våte pulverstrømmer.

I løpet av workshopen vil det bli omvisninger i anleggene der vi underveis vil kjøre praktiske demonstrasjoner og forsøk sammen med deltakerne. Dette vil igjen gi grobunn for gruppediskusjoner rundt caser på generiske sidestrømmer.

Vi tar gjerne imot forslag fra deltakere dersom dere har relevante case dere ønsker å ta med inn i workshopen. Forslag sendes til post@fmnc.no innen 02.09.19.

Klokkeslett:                    Dag 1: 11.00-17.00 (med lunsj 11.00-12.00 og middag på kveldstid)

                                         Dag 2: 08.30-13.00 (med lunsj 12.00-13.00)

Sted:                                Elkem Technology / ReSiTec, Kristiansand

Antall plasser:                15stk

Pris:                                 5000 NOK

Påmeldingsfrist:             09.09.19

Program

  1. torsdag 12. september 2019 - 11:00 - 17:00 : Elkem
  2. fredag 13. september 2019 - 08:30 - 13:00 : ReSiTec

Kontakt

- post@fmnc.no