Samling med Eyde Prosjektledelse

Tid: 16. oktober 2019 - 09:00 - 15:00
Sted: Alcoa Lista

Velkommen til samling med Eyde prosjektledelse hos Alcoa Lista. Temaet denne dagen er å lede prosesser/prosjekter basert på ulike krav og rammebetingelser. 

Prosjektledere har mye å forholde seg til. I denne samlingen vil vi belyse hvordan vi leder ulike prosjekter i forhold formelle krav som stilles. Dette kan f.eks. være:

  • Tillatelser (byggherreforskrift) 
  • Miljø, forurensningslov og utslippstillatelser  
  • CE-merking, maskinforskriften
Program:

09:00 - 14:00 Faglig program

14:00 - ca 15:00 Omvisning ved Alcoa Lista 

Mer informasjon om programmet kommer.

 

Kontakt

Marianne Furuholt - Marianne@eydecluster.com

Påmelding

(brukes hvis bedriften ikke finnes i dropdown-listen)
Trenger tilrettelagt universell utforming, matallergier, andre beskjeder