Samling med Eyde Prosjektledelse

Påmeldingsfrist: 7. oktober 2019
Tid: 16. oktober 2019 - 09:00 - 15:00
Sted: Alcoa Lista

Velkommen til samling med Eyde prosjektledelse hos Alcoa Lista. Temaet denne dagen er å lede prosesser/prosjekter basert på ulike krav og rammebetingelser. 

Prosjektledere har mye å forholde seg til. I denne samlingen vil vi belyse hvordan vi leder ulike prosjekter i forhold formelle krav som stilles. Dette kan f.eks. være:

 • Tillatelser (byggherreforskrift) 
 • Miljø, forurensningslov og utslippstillatelser  
 • CE-merking, maskinforskriften
Program:

08:45 - Oppmøte

09:00 - 11.30:

  • Velkommen til Alcoa, bedriftspresentasjon 
  • Presentasjon av prosjektet Stenging av deponi hos Alcoa (Null avfall) Gjennomføring av prosjektet og dialog med myndigheter 
  • Hva må vi forholde oss til av rammebetingelser og hvordan arbeider vi med disse i prosjekter? 

11:30 - 12:00: Lunsj

12:00 - 13:00:

  • Hvordan jobbe med krav til CE-merking, samsvarserklæring, maskinsikring - innlegg og diskusjoner
  • Hvordan arbeider vi i forhold byggherreforskriften i prosjekter i industrien? innlegg og diskusjoner

13:30 - ca 15:00 Omvisning ved Alcoa Lista 

 

 

Kontakt

Marianne Furuholt - Marianne@eydecluster.com