Operasjonalisering av den sirkulære økonomien

Påmeldingsfrist: søn. 27. okt. 2019 - 00:00
Tid: onsdag 30. oktober 2019 - 09:30 - 15:30 |
Åpent for all
Sted: Norner AS, Asdalstrand 291,Stathelle

Eyde klyngen arrangerer i samarbeid med Industrial Green Tech workshop hos Norner med fokus på en praktisk tilnærming til sirkulær økonomi.

Program

09:30 Registrering og kaffe

10:00 Velkommen, introduksjon til dagen v/ Eyde-klyngen og Industrial Green Tech

10:05 Introduksjon til Norner

10:15   «Sirkulær plast» v/Norner AS

Mye av plastavfallet som genereres har lav kvalitet og det er behov for prosesser og produkter som bruker denne type plast. Hvordan få god nok kvalitet slik at dette kan benyttes som ressurs i nye produkter?

10:35   « Fjerning av miljøgifter fra avfall » v/Elkem AS

Industrien produserer fortsatt store menger avfall som kategoriseres som farlig avfall. Hvordan kan vi sette sammen tekniske og forretningsmessige løsninger som reduserer volumet som må deponeres?

10:55   «Læringen fra den magiske fabrikken» v/Lindum AS

Den magiske fabrikken eksemplifiserer mange løsninger som inngår i sirkulær økonomi og industriell symbiose. Hvordan han denne lærdommen overføres til annen prosessindustri og bidra til verdiskaping på ressurser som ikke utnyttes?

11:30    Lunsj

12:00    Omvisning Norner

12:35    Parallell workshops (ca 6 grupper på tre temaer)

14:00    Pause 

14:15    Workshop-ene fortsetter   

15:00    Oppsummering

Ca 15:30 Vel hjem!

 

Velg av tema workshop ved påmelding.

Kontakt

- Brage@eydecluster.com