Ny storkommune – ny strategi

Påmeldingsfrist: 5. desember 2019
Tid: 6. desember 2019 - 08:00 - 11:00
Sted: Dronningensgate 2A, Kristiansand

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Kristiansand kommune inviterer til workshop der tema er ny samfunnsdel i kommuneplanen og revidering av handlingsprogrammet i strategisk næringsplan. Samfunnsdelen er nye Kristiansands strategi for å møte fremtidens utfordringer. Det skal bli ett lettfattelig strategisk dokument som staker ut kursen fram mot 2030. FNs bærekraftsmål vil også ha stor betydning/skal legges til grunn for strategien.

01.01.2020 vil storkommunen være en realitet. På lik linje som bedrifter må kommuner, byer og bygder lage planer og strategier for en ønsket fremtid. Nå skal strategien for nye Kristiansand utarbeides, og vi vil ha deg med i prosessen. I tiden som kommer blir det lagt opp til medvirkning og dialog i arbeidet med utforming av strategiens innhold og tiltak knyttet til nærings i handlingsplanen.

Kommunen skal fortsatt ha et næringsliv og næringsklynger i verdensklasse, bygg- og anleggsvirksomhet og varehandel. Vi skal være en region det er attraktivt for unge å studere og arbeide i, og virksomhetene skal ha tilgang på riktig kompetanse. Utvikling av næringslivet er viktig, både videreutvikle eksisterende næringsliv, men også utvikle fremtidens næringsliv med nye virksomheter. Den ny kommunen skal ivareta fiskeflåten, legge til rette for maritime og marine næringer og blir Agders nest største landbrukskommune. Stor oppmerksomhet på nye forretningsområder innenfor grønn vekst og grønn energi innebærer at det vil bli behov for enda mer teknologi og utvikling av sirkulær økonomi.

Vi håper dere vil bli med å utvikle regionen videre.

Frokost vil bli servert.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer 500,- + mva

 

Kontakt

Tina Norheim Abrahamsen - tina.abrahamsen@kristiansand.kommune.no