Inngående logistikk

Tid: torsdag 14. februar 2019 - 12:00 - 15:00 |
Åpent for all
Sted: Glencore Nikkelverk

Eyde Logistikk inviterer alle medlemmer til samling hos Glencore Nikkelverk med tema Inngående logistikk.

Foreløpig agenda 

1030 Oppmøte for omvisning Glencore
1145

Oppmøte de som ikke skal delta på omvisning

1200

"Inngående logistikk: Erfaringsutveksling med bakgrunn i innledning fra Glencores ved Trine Hansen"

 

Forenkling og automatisering av råvare og emballasjeflyt til produksjonen v/Bård Schefte, Hennig Olsen Is 

 

Diskusjon

 

"Felles HMS/bærekraftskrav til transportleverandør. Marianne Furuholt i Eyde-klyngen legger frem tanker om prosess videre og vil be om innspill i møtet."

 

"Videre arbeid i logistikkforum 2019. Innspill til temamøter og annen aktivitet. Marianne Brandett fra Eyde-klyngen blir ny koordinator for gruppen."

 

Ytre ringvei -informasjon og mulighet for innspill v/Trond Madsen, NHO

1500 Slutt

 

Kontakt

- marianne.brandett@eydecluster.com