ICP Brukergruppemøte

Tid: tirsdag 19. november 2019 - 12:00 - 15:00 |
Åpent for all
Sted: Glencore Nikkelverk

Eyde Lab vil gjerne invitere til et møte for alle som jobber med ICP analyser. Hensikten er å samle mennesker som har lignende arbeidsoppgaver til nettverksbygging på tvers av bedriftene, slik at de kan utveksle erfaringer og diskutere faglige problemstillinger.

Foreløpig program:

12:00 (Oppmøtetid) - ca 15:00

  • Registrering og sikkerhetsgjennomgang
  • Omvisning på laben
  • Presentasjon av ICP analysearbeid fra Nikkelverket 
  • Faglige diskusjoner
  • Veien videre for ICP brukergruppe

 

 

Kontakt

- Marianne@eydecluster.com