Forskningsrådet inviterer til webinar

Tid: mandag 27. mai 2019 - 12:00 - 13:00 |
Åpent for all
Sted: webinar

Forskningsrådet inviterer til webinar om endringer i søknadstypen innovasjonsprosjekt i næringslivet mandag 27.5, kl. 12-13.

Følg lenken og meld deg på streamingen; https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2019/webinar-om-endringer-i-soknadstypen-innovasjonsprosjekt-for-naringslivet/

 Dere vil få en orientering om

  • årets utlysning av innovasjonsprosjekt i næringslivet
  • hva de nye vurderingskriteriene betyr for søkerne
  • hvordan vi vil legge opp søknadsbehandlingen

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Utlysning av innovasjonsprosjekt i næringslivet er nå lagt ut.

Det er også mulig å sende inn en skisse innen 17. juni kl. 13.00. Svarfrist seinest 10.7.