EU-møte med Prosess 21

Tid: tirsdag 9. april 2019 |
Åpent for all
Sted: SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Risikoavlastning gjennom H2020 & Horizon Europe

Prosessindustrien har i samarbeid med FoU aktører i varierende grad deltatt i EU-støttede programmet (gjennom H2020 programmet og PPP/KIC initiativ som SPIRE og EiT Raw materials). Regjeringen har som mål at norske aktører skal motta om lag to prosent av budsjettmidlene som utlyses gjennom Horisont 2020. I Prosess21 utvalget er det ønskelig å gi anbefalinger om hvordan prosessindustrien kan oppnå risikoavlastning gjennom deltagelse i EU prosjekter. Dette er viktig ettersom Norsk prosessindustri befinner seg tidlig i verdikjeden og veldig ofte har internasjonale kunder.

Det er derfor ønskelig å arrangere et møte for å kartlegge nåsituasjon og komme med anbefalinger på hvordan vi kan øke interesse i industrien. Videre er det et mål med møte å foreslå fremtidig arbeidsform for å oppnå bedret kobling mellom bedriftenes strategi og relevante EU-utlysninger samt hvordan norsk industri og forskningsmiljøer kan påvirke EUs strategi og satsningsområder. I møtet vil noen bedrifter og FoU-institusjoner dele sin erfaring og vi ønsker innspill til videre operasjonalisering av arbeidet. 

 

For mer informasjon og påmelding:

E-post: christophe@eydecluster.com 

 

 

Kontakt

- Christophe@eydecluster.com