Workshop (Vedlikehold og digitalisering): Anvendelse av loggedata

Tid: tirsdag 26. juni 2018 - 09:00 - 15:00 |
Åpent for all
Sted: Sørlandet kunnskapspark, møterom Alfa (ved hovedinngangen)

26.02 hadde Eyde-klyngen en fagsamling hvor vi jobbet med å se på muligheten for å få opp et felles prosjekt for hvordan vi kan bruke data fra ulike systemer til bedre planlegging av vedlikehold, reduksjon av vedlikeholdskostnader og redusert nedetid. 

Ønskelisten innen dette tema er omfattende, men noen fellestrekk skiller seg ut: lett tilgjengelig informasjon (tegninger, prosedyrer, loggedata,…), integrering av systemer, økt visualisering og analyser til støtte i beslutningsfasen, og best mulig praksis for overvåking av standard komponenter og økt kompetanse innen SMART asset mgmt er nevnt.

For å konkretisere veien videre inviterer vi til en workshop.

Agenda for dagen

  • 09:00 Velkommen - status
  • Presentasjon av bedriftscase fra kjernebedrifter
  • Presentasjon av muligheter fra leverandørbedrifter
  • Workshop del 1
  • Lunsj
  • Workshop del 2
  • 15:00 Vel hjem

Vi håper du vil være med!

Dersom du har case du ønsker å presentere, ta kontakt med Marianne Brandett: marianne.brandett@eydecluster.com

 

 

Kontakt

- marie@eydecluster.com