VWR dag

Tid: 1. mars 2018 - 09:00 - 15:00
Sted: TBA

VWR kommer til Kristiansand. Det blir lab-faglige seminarer og utstilling.

Mer informasjon kommer