Virkemiddeldagen 2018 (Arendal)

Tid: onsdag 11. april 2018 - 08:00 - 11:00 |
Åpent for all
Sted: Eureka Kompetanse, Arendal

Forskning og innovasjon bringer verden videre. 
Det finnes muligheter for finansiering!

 

Årlig tildeles det milliarder til bedrifter i Norge fra det offentlige virkemiddelapparatet. 
Bedrifter i vår region har potensial til å ta mange titalls millioner av disse.

Nye muligheter og satsingsområder kommer stadig til. Det er krevende for bedriftene å holde seg oppdatert, selv om de tidligere har søkt og fått midler.

Arendal Næringsforening er derfor med-arrangør på Virkemiddeldagen i Eureka kompetanse.

Arrangementet er gratis.

PROGRAM:

Del 1:
Kl. 8.00 Frokostservering
Kl. 8.30 Velkommen ved Arendal Næringsforening v/Morten Haakstad
Kl. 8.35 Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli
Kl. 8.50 Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen
Kl. 9.05 Forskningsrådet v/Siren M. Neset
Kl. 9.20 Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark

Kl. 9.35 Innoventus Sør v/Runar Brøvig

Kl. 9.45 Erfaringer med bruk av offentlige støtteordninger v/ lokal bedrift (tba)

Del 2:
Kl. 10.00-11.30 Individuelle møter med de ulike virkemiddelaktørene. Påmelding i forkant.