Verneombudssamling

Påmeldingsfrist: fre. 27. apr. 2018 - 00:00
Tid: torsdag 3. mai 2018 - 09:00 - 14:00 |
Åpent for all
Sted: UiA Campus Kristiansand (Universitetsveien 25), Auditorium B3 001

Eyde HMS vil ønske verneombud i Eydes medlemsbedrifter velkommen til samling. Tema for dagen er rollen som verneombud og forandringer i industrien og bedriftskultur. 

Foreløpig program

09:00 Velkommen

Innlegg:           

  • LEAN og kontinuerlig forbedring – hvordan kan verneombudsrollen bidra aktivt inn her. 

10:15 Pause

10:30 Paneldiskusjon: Innfrir vi som verneombud?

Hovedverneombud fra medlemsbedriftene svarer på spørsmål knyttet til hva de tenker om verneombudenes rolle og hvordan det jobbes i bedriftene 

11:30 Lunsj

12:15 Workshop: Involvering som styrke.

Hvordan sikrer vi konstruktiv deltagelse for verneombudene? 

13:45 Oppsummering av dagen og veien videre.

ca kl 14:00 Vel hjem!

 

Påmelding:

Kontakt Marianne Furuholt på epost: Marianne@eydecluster.com. 

 

 

Kontakt

- Marianne@eydecluster.com