Sluttrapport: Potensiale for karbonfangst

Tid: 13. desember 2018 - 08:30 - 16:00
Sted: Elkem, Kristiansand

Arrangement:  

Sluttrapport: Potensiale for CO2-fangst blant utvalgte bedrifter i Eyde-Klyngen

På programmet:

  • Oppsummering av studiet i utvalgte Eyde-bedrifter, Sintef Industri
  • Forprosjekt for CO2 fangst, Norcem
  • Hvor står fullskala  forprosjektet, Gassnova 
  • CCU forretningsutvikling i Norge, Innovasjon Norge
  • Utnyttelse av alger, Finnfjord
  • CO2 hub Nordland, Sintef Helgeland
  • Prosess21 – ekspertgruppe for CCS

Arrangementet avsluttes med workshop med fokus på gjennomføring av Eyde-prosjektet, ny kunnskap og mulig videre arbeid.

 

 

Kontakt

Lars Petter Maltby - lars.p.maltby@eydecluster.com