PROSIN-konferansen 2018

Tid: 13.08.2018 - 14.08.2018 |
Åpent for all
Sted: Kulturhuset i Arendal og Vitensenteret, Kystveien 2

PROSIN-konferansen blir også i år en del av Arendalsuka. Den nasjonale møteplassen for næringsliv og politikk har de siste årene skapt en fin ramme rundt PROSIN-konferansen. Vi setter prosessindustrien på den nasjonale dagsorden med fokus på hvordan vår fremtidsrettede industri fortsatt skal skape verdier og samtidig nå målet om null utslipp innen 2050.

Arendalsuka starter som i fjor med Global Outlook, deretter samler vi industrien til et faglig PROSIN-arrangement og inviterer til mottakelse på kvelden. Tirsdag arrangeres den politiske arenaen til PROSIN-konferansen.

Mandag 13. august

11.00-14.30 Global Outlook - Embedding sustainability in business (Arendal Kulturhus)

For femte år på rad samler Global Outlook fremragende innleder for å gi et globalt perspektiv på internasjonale trender og forretningsmuligheter. Årets konferanse har fokus på hvordan bedrifter har implementert bærekraft i deres forretningsstrategi, hvordan regenererende og holistiske perspektiver påvirker verdensøkonomien. Fasilitator: Anita Pratap, Skribent og journalist. 

Informasjon om innlederne finner du her.

16.30-19.00 PROSIN - Faglig vorspiel (Kystveien 2, Vitensenteret)

Ledende miljøer fra Norsk Prosess Industri orienterer om sine forsknings og innovasjons aktiviteter. Nye produkter, nye prosesser og nye materialer.

20.00-22.00 Mottakelse (Kystveien, MacGregor)

Arrangeres i regi av Eyde-klyngen, Fylkeskommunene og Arendalsuka.

 

Tirsdag 14. august

09.00-12.00 PROSIN - Åpen arena: Henger organisasjonen med utviklingen? (Kystveien 2, Vitensenteret)

Konferansen har fokus på hvordan man kan videreutvikle kompetansen til dagens ansatte i prosessindustrien og på den måte sikre seg at organisasjonen holder tritt med den teknologiske utviklingen og endrede rammevilkår for produksjon. I tillegg vil konferansen adressere en utfordring vår industri står ovenfor: rekruttering av kompetent arbeidskraft. Hvordan kan vi som næring fremstå som en attraktiv arbeidsplass og på den måten tiltrekke seg de riktige menneskene? 

Prosess21 er akkurat startet opp og statsråd Torbjørn Røe-Isaksen og leder av Prosess21 Håvard Moe kommer for å orientere om arbeidet med å øke verdiskapingen og redusere utslipp i norsk prosessindustri.

Sirkulærøkonomi og teknologisk utvikling gir formidabel mulighet i form av økt verdiskapning, utvikling av nye produkter, bedre miljøavtrykk og utvikling av bedriftskultur. Samtidig utgjør dette paradigmeskiftet en potensiell trussel hvis ikke industrien igangsetter nødvendige grep for å forberede seg på endringer. Kompetanse er stikkordet. Vi skal få orientering om spennende utviklingsprosjekter med kompetanse i fokus fra de tre etablerte klyngene for prosessindustrien: Arctic Cluster Team, Eyde-klyngen, og fra det nye klyngeinitiativet i Grenland Industrial Green Tech. Norsk Industris Stein Lier-Hansen og LOs Are Tomasgård deltar også.

Vi starter med frokost og mingling, med innlegg fra kl 10.00

12.30-14.00 PROSIN - Workshop (Vitensenteret, Kystveien 2)

«Kunnskap: fra forskningsprosjekt til anvendelse og opplæring» Amy Peace, Prosjektkoordinator for SPRING (SPIRE – H2020 prosjekt)

 

Meld deg på her!

 

 

Program

  1. mandag 13. august 2018 - 11:00 - 22:00
  2. tirsdag 14. august 2018 - 09:00 - 14:00