Mekanisering og automatisering av arbeidsoperasjoner

Tid: mandag 12. november 2018 - 09:00 - 15:00 |
Åpent for all
Sted: MIL/UiA Grimstad (Jon Lilletuns vei 9) - Uglandstua (ved Kantina i hovedbygget)

Arrangementet er FULLT!

Hvordan kan vi i våre bedrifter øke utnyttelsen av automatisering, mekanisering, robotisering og digitalisering for bedre og mer effektiv produksjon?

Automasjonsforum inviterer til en spennende dag med presentasjoner fra interne og eksterne selskaper.

Agenda

 1. Velkommen
 2. MIL presenterer Level Up og andre muligheter for å øke graden av automasjon  v/ Svein-Inge Ringstad
 3. Verdiskaping fra data analyse – noen eksempler og tanker fremover v/ Frode Brakstad, Sintef TelTek
 4. Presentasjon av Raufoss omstillingsmotor ‘avansert produksjon’ v/ Jon Sandvik
 5. Norsk katapultordning og Future Materials v/Lars Petter Maltby og Aslaug Hagestad Nag
 6. Hvordan jobbe med digitaliseringsstrategi? Erfaringer fra Elkem v/ Trygve Hanssen
 7. Forenkling og automatisering av råvare og emballasjeflyt til produksjonen v/ Bård Schefte, Hennig Olsen Is
 8. GE Healthcare produktivitetsøkning v/ Jens Kjos-Hanssen
  • Hvordan økte GEHC produksjonskapasiteten med 50 og 100% uten nye ansatte, og med små investeringer, gjennom bruk av lean, digitalisering og motiverte ansatte?
  • Hvilke industrier/kompetanseområder skal vi nå hente tankegangen fra? Vi jobber med noen spennende ideer
 9. Workshop:
  • Hva må Eydebedriftene gjøre for at alt som kan mekaniseres, robotiseres, automatiseres og digitaliseres blir gjort? Målet er å få opp konkrete forslag til tiltak og prosjekter
 10. Omvisning på MIL for de som ønsker det

Samlingen er åpen for alle medlemmer

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kontakt

- marianne.brandett@eydecluster.com