Kick-off samarbeid på prosessteknologi

Påmeldingsfrist: fre. 2. mar. 2018 - 00:00
Tid: tirsdag 6. mars 2018 - 08:45 - 13:00 |
Åpent for all
Sted: Grønt Senter, Kristiansand

Verdiskapningen skjer i våre produksjonsprosesser. Nå ønsker vi å opprette et forum for erfaringsutveksling og felles kompetanseheving innenfor prosessteknologi. Vi trenger dine innspill for å opprette relevante møteplasser og arrangementer forbundet med dette. Vi ønsker å invitere personer som sitter tett på produksjonsprosessene, både de som eier muligheter og problemstillinger og de som gjennomfører dag til dag  forbedringstiltak. 

Foreløpig program

08:45 - 09:00 Registrering

09:00 Velkommen 

09:15 Hensikten med prosess-samarbeid i Eyde klyngen

09:30 Konkurransedyktig produksjon i et Industri 4.0 perspektiv. -Hvordan hente ut verdiene? v/Stian Henriksen, Lerøy Seafood

Pause

10:30 Workshop - temaer for samarbeid og samarbeidsformer

11:15 Lunsj

11:45 Workshop fortsetter

12:30 Oppsummering

 

Kontakt

- Marianne@eydecluster.com