Introduksjon til Prosessikkerhet

Påmeldingsfrist: lør. 24. nov. 2018 - 00:00
Tid: 26.11.2018 - 27.11.2018 |
Åpent for all
Sted: Sørlandets kunnskapspark, Universitetsv. 19, Kristiansand

Etter ønske fra flere medlemsbedrifter ønsker vi å tilby Elkem sitt introduksjonskurs innen Prosessikkerhet. Kurset går over to dager og tar for seg iboende sikker prosessdesign, risikoidentifikasjon og risikovurdering. Det vil også ta for seg myndighetskrav og bedriftsspesifikke krav.

Selve kursdagene brukes til gjennomgang av teori og øvelser/case. Det beste er om vi kan få gode diskusjoner med utgangspunkt i underlaget.

Viktige tema som skal belyses er:

 • Prosessikkerhet som tema
 • Lover, forskrifter og veiledninger
 • Risikostyringsinstruks – noen bedriftseksempler
 • Iboende sikker design, spesielle risiko for våre bedrifter
 • Vindu for sikker drift, definisjon av sikker tilstand
 • Risikovurdering og risikoreduksjon
 • Hazop
 • ALARP (‘As low as reasonably practicable’)
 • Endringsledelse (Management of change)

Dere vil få tilgang til e-kurset «Forkurs til Prosessikkerhet» i Grape. Vennligst gå i gjennom dette før første kursdag. Det tar ca. 30 min.

For å få godkjent kurset er det krav å ha vært tilstede hele kursdagen og at e-kurs er gjennomført.

Det er begrenset antall plasser.

Pris for kurset er kr 4.700, inkl. lunsj begge dager

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Program

 1. mandag 26. november 2018 - 9:00 - 16:00
 2. tirsdag 27. november 2018 - 8:00 - 15:30

Kontakt

- marianne.brandett@eydecluster.com