Den store pengedagen

Tid: 19. oktober 2018
Sted: JBU-bygget, Terje Løvås vei, Grimstad

Den store pengedagen er et arrangement hvor bedrifter på Agder kan treffe virkemiddelapparatet, som guider til offentlige støtteordninger. Her kan du svært effektivt få svar på hvordan din bedrift kan få økonomisk hjelp til å komme videre.