Besøk hos IFE

Tid: torsdag 5. april 2018 - 09:00 - 15:00 |
Åpent for all
Sted: IFE, Instituttveien 18, 2007 Kjeller

Arrangementet er avlyst. 

Ved IFE bygger vi bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet. Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet.

Formål med besøket er informasjon om Eyde-klyngens bedrifter og IFEs FoU-virksomhet. Identifisere potensielle samarbeidsprosjekter.

IFEs laboratorier:

  • Brønnsløyfa, denne laben benyttes til målinger på flerfasestrømning i rør. Loopen benyttes både til å se på trykkfall og transportutfordringer og til å teste måleutstyr som skal monteres på prosess og transportrørledninger.
  • Korrosjonslaboratoriene, her vil vi vise frem prosessanleggene for MEG studier. Disse laboratoriene er bygget for å teste regenerering av kjemikalier med tnake på optimalisering av drift.
  • CO2 loopen, denne loopen benyttes til å se på transport av flerfase CO2 eller potensielt hydrogen.
  • Batterilab
  • Silisiumlaboratoriet på IFE jobber med produksjon av superrent silisium og avanserte silisium-materialer for bruk i solceller, elektronikk, batterier og medisin. IFE har bygget opp dette forskningsområdet over mange år, og satser sterkt på silisium som materiale for fremtidens teknologi.

 

 

Kontakt

- lars.p.maltby@eydecluster.com