Agderkonferansen 2018

Tid: tirsdag 23. januar 2018 - 09:00 - 14:00 |
Åpent for all
Sted: Kilden, Kristiansand

Arbeid skaper verdier

Vi trenger flere jobber og flere som jobber.  
Det er verdien av vår felles innsats i arbeidslivet som skaper grunnlaget for vekst og velferd.  
Hvordan lykkes vi med å skape nye arbeidsplasser og øke yrkesdeltakelsen?

Kom på Agderkonferansen og hør flere spennende foredragsholdere, blant annet Eyde-klyngens styreleder, Jorun Gislefoss.

Meld deg på her