Workshop om sirkulær økonomi i prosessindustrien

Tid: tirsdag 28. mars 2017 - 9:30 - 14:15 |
Åpent for all
Sted: Elkem Fiskå, Kristiansand

Vi ønsker å sette lys på hva EU’s politikk for sirkulærøkonomi innebærer for prosessindustribedriftene og hvordan dette vil bli overført til Norske forhold gjennom fremtidig politikk og reguleringer.

Videre ønsker vi å identifisere hvilke barrierer og regulative flaskehalser som i dag eksisterer for å bedre ressursutnyttelse, utnyttelse av avfall i industrien (herunder farlig avfall) og bruk av bi/side-produkter som ressurser.

Mer informasjon og påmelding finner du her.