Samling i Eyde Logistikk

Påmeldingsfrist: man. 29. mai 2017 - 00:00
Tid: onsdag 31. mai 2017 - 10:00 - 14:00 |
Åpent for all
Sted: Strand Hotell Fevik

Velkommen til samling i kompetansegruppe Eyde Logistikk. Det har allerede gått noen måneder siden Kick-Off for logistikksatsningen i Eyde-klyngen hvor følgende innsatsområder ble løftet og diskutert: Transport, Miljø og lønnsomhet, Digitalisering og automatisering, Samarbeid

Arbeidsutvalget har siden januar jobbet videre med disse tema, samt lagt vekt på å knytte regionale og nasjonale kontakter for er utvidet samarbeid på logistikk. Det har vært arrangert møter med både Vegvesenet, VAF og Agder Kollektiv Transport (AKT). Det er veldig stor enighet i om at er regional samarbeid på logistikk er ønsket og det ligger gode muligheter til å finansiere opp prosjekter knyttet til målene i Nasjonal Transportplan (NTP). 

 

Dette og mer ønsker vi å bruke tid på å diskutere med dere. Hva er de lavthengende fruktene? Hvilke utfordringer ser vi sammen på kort og lengre sikt? Er det noen prosjekter som utkrystalliserer seg allerede nå? Hvordan kan vi gjøre grønne logistikkløsninger lønnsomme? 

 

Vi begynner dagen med å løfte blikket litt sammen før vi snakker videre langs følgende spor: 

 

1.     Prøveprosjekt/pilot – elektrifisering av godstransport

2.     Samhandling av transportbehov. Inngående varestrøm, økt konkurransekraft, styrke Eyde. 

3.     Nettverksbygging og kompetansedeling

 

 

Kontakt

- Karen@eydecluster.com