Samling i Automasjons- og vedlikeholdsforum med tema – Intelligente sensorer og prediktivt vedlikehold

Påmeldingsfrist: ons. 24. mai 2017 - 00:00
Tid: onsdag 31. mai 2017 - 10:30 - 15:00 |
Åpent for all
Sted: Origo Solutions, Andøya, Kristiansand

Automasjonsforum har en møteserie ute hos medlemsbedrifter med tematikk som er relevante for bedriftenes satsing innen Industri 4.0.

31. mai inviterer automasjonsforum til en felles samling med vedlikeholdsforum hos Origo i Kristiansand. 

Siste samling ble avholdt på Benteler Automotive Farsund med fokus på BIG DATA i prosessindustrien. Presentasjoner ble gitt av Benteler, UiA og Teknova.

På programmet denne dagen står Origo, MIL, IOT Solutions og Elkem. Vi får presentert Eyde-klyngens nye prosjekt innen Brilliant Industri og vi skal jobbe sammen for å spisse klyngens satsing innen intelligente sensorer og prediktivt vedlikehold.

Agenda (10.30-15.00)
  • Velkommen
  • Presentasjon av prosjektet Brilliant Industry v/Marianne Brandett
  • Introduksjon av Origo Solutions v/Vidar Pedersen 
  • MIL: Tilrettelegging for skifte! v/Bernt Inge Øhrn
  • 12.00 Lunsj
  • IOT Solutions: Erfaringer fra Prescriptive Maintenance fra Glencore samt bruk av softsensorer ved on-line vibrasjonsmålinger v/Børre Tharaldsen
  • Pause
  • Asset Management - begrepsavklaringer v/TBA
  • Elkem - Integrasjon av intelligente sensorer i styresystemet v/Åslaug Grøvlen
  • Workshop v/ Marie Søraker

 

Praktisk informasjon:

Påmeldingsfrist onsdag 24. mai

Kontakt

- marianne.brandett@eydecluster.com