Samling Eyde Energi

Påmeldingsfrist: tor. 30. mar. 2017 - 00:00
Tid: tirsdag 4. april 2017 - 09:30 - 14:30 |
Åpent for all
Sted: Glencore Nikkelverk

Eyde Energi Ønsker velkommen til samling om energidata og EOS-systemer.

Kun for medlemmer.

Foreløpig program:

9.00 Registrering og kaffe

9.15 Velkommen, Presentasjon av Glencore Nikkeverk

9.30 Medlemsbedrifter presenterer kort status for sitt energiarbeid

10.20 Omvisning ved Glencore Nikkelverk 

11.45 Lunsj

12.30 Innhenting av energi data og EOS-systemer v/Glencore Nikkelverk og Alcoa

13.15 Pause

13.25 Felles plattform for energi og prosess v/Necto

13.50 Eksempel på mulighet med intelligente sensorer v/Benteler Automotive

14.15 Oppsummering

14.30 Vel hjem!

 

Kontakt

- marianne@eydecluster.com