H2020 Kick-off Agder

Tid: tirsdag 21. november 2017 - 09:00 - 15:00 |
Åpent for all
Sted: Universitetet i Agder, campus Kristiansand

Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Horizon South Norway- nettverket arrangerer Kick-off for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020.

Forskningsrådet presenterer de nye arbeidsprogrammene, med vekt på mulighetene som finnes for offentlig sektor, næringsliv og forskningssektoren, og hva som er nytt for denne perioden.

Det blir anledning til å drøfte prosjektskisser, ideer, tid til spørsmål og svar både i mindre grupper og i individuelle samtaler med Forskningsrådets representanter. Arrangementet blir en god arena til å møte potensielle regionale samarbeidspartnere.