Frokostseminar: Digitalisering + Lean – fortrinn eller utfordring?

Tid: fredag 25. august 2017 - 08:00 - 10:00 |
Åpent for all
Sted: Markensgate 8, Kristiansand, Coworx

Verden er i omstilling – digitaliseringen påvirker alle bransjer og sektorer. Digitalisering betyr endring, og for å lykkes med endringsledelse må lederen evne å sette digitalisering inn i en strategisk kontekst.

Dette er et arrangement i regi av GE Healthcare, Skatteetaten, Edge Consulting og Lean Consulting. Mer informasjon og påmelding finner dere her: https://egdeconsulting.no/arrangement/frokostseminar/