Forskningsrådets næringslivsdag i Agder

Påmeldingsfrist: fre. 19. mai 2017 - 00:00
Tid: onsdag 24. mai 2017 - 09:30 - 15:30 |
Åpent for all
Sted: Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, Kristiansand

Forskningsbasert innovasjon – hvilke muligheter finnes for risikoavlastning?

Den 24. mai inviterer Forskningsrådet og Regionale forskningsfond Agder bedrifter, nettverk og FoU-miljøer til en dag med fokus på forskning og innovasjon.

Spennende innovasjonsprosjekter fra bedrifter i Agder blir presentert, du får informasjon om finansieringsmuligheter og tilbud om en prat med rådgivere fra Forskningsrådet, Regionale forskningsfond og Innovasjon Norge.

På Prosjektverkstedet får du gjennomgang av ulike verktøy som kan hjelpe deg i å utvikle din innovasjonsidé og utarbeide en god prosjektstruktur.

Kontakt

- smn@forskningsradet.no