Fleksibel produksjon med Mobile roboter

Tid: tirsdag 5. september 2017 - 10:00 - 14:00 |
Åpent for all
Sted: Mechatronics Innovation Lab, UiA Campus, Grimstad

Omron og MIL inviterer til seminar om mobile roboter

I takt med markedsutviklingen/Industri 4.0 beveger bedrifter seg mot mer fleksible produksjonslinjer for å håndtere mindre produktpartier og kortere produktsykluser. I den sammenheng er det nødvendig med avanserte transportsystemer internt i bedriftene. Mobile roboter takler produksjonslokaler i stadig forandring og kan enkelt læres inn i nye arbeidsoppgaver.

Agenda

  • Velkommen og introduksjon av Omron
  • Robotics Innovasjon
  • Omron presentasjon
  • Lunsj kl.11.30
  • Info om MIL
  • Robot demo av Omron
  • Omvisning på MIL

For flere detaljer se Omron sin hjemmeside (https://industrial.omron.no/no/services-support/seminars/fleksibel-produksjon-med-mobile-roboter?referrer=85399&subject=Fleksibel+produksjon+med+Mobile+roboter&subject_date=2017-09-05+-+Grimstad)