Eyde-klyngen inviterer til tur til Swerea Mefos

Tid: 07.12.2017 - 08.12.2017 |
Åpent for all
Sted: Reise til Luleå og besøk ved Swerea Mefos

Eyde-klyngen arrangerer felles reise til Luleå og besøk ved Swerea Mefos. Se hjemmeside her: https://www.swerea.se/mefos

Besøket arrangeres 7-8. Desember med ankomst midt på dagen Torsdag 7/12 og avreise på ettermiddagen Fredag 8/12.

Endelig agenda kommer senere, men besøket vil inneholde blant annet (men vil tilpasses deltagerne):

  • Besøksrunde
  • Prosessmetallurgi
  • CO2 fangst og utnyttelse
  • Bio-kull produksjon og utnyttelse
  • Digitalisering og kontroll av (høytemperatur) prosesser
  • Materialfremstilling (pulver/nano)
  • Process integration

Besøket vil gi muligheter til å knytte kontakter med kompetansesenteret som fokuserer på mange aktuelle områder for industrien.

Påmeldingen lukkes når vi passerer 12 personer.

Program

  1. torsdag 7. desember 2017
  2. fredag 8. desember 2017

Kontakt

- lars.p.maltby@eydecluster.com