Erfaringsdeling og kick-off - Eyde Skole

Påmeldingsfrist: ons. 26. apr. 2017 - 00:00
Tid: tirsdag 2. mai 2017 - 10:00 - 12:30 |
Åpent for all
Sted: Vitensenteret, Arendal

Målgruppe: Aktive medarbeidere i bedriften som jobber med skolesamarbeid (Grunnskole og Videregående). Alt fra skolebesøk til større satsinger som ungt entreprenørskap, Lektor 2, NEW Faces og annet.

Eyde-klyngen og Vitensenteret inviterer til workshop med fokus på samarbeidet mellom næringslivet og skole. Hva gjør bedriftene innrettet mot skolesamarbeid? Hvordan organiseres arbeidet? Vi deler erfaringer.

 

 

For å opprettholde Eyde-bedriftenes konkurransekraft i lavutslippssamfunnet, er vi helt avhengig av riktig kompetanse til rett tid. Hvordan kan vi som klynge jobbe med langsiktig kompetanseheving i samarbeid med skolene? Hva er viktige kompetanseområder for oss? Hva er det viktig at fremtidig arbeidstakere kan?

Hensikt med samlingen er todelt:

  • Lære av hverandre: Gi hverandre konkrete tips for skolesamarbeid gjennom erfaringsdeling.
  • Konkretisere kompetansebehov for fremtidens prosessindustri som elementer i fremtidig samarbeid mellom næringsliv og skole.

Agenda:

10.00 Vitensenteret – hvordan jobber vitensenteret? Eks fra utviklingen av mekatronikk.

Hva er viktige begreper og kompetanseområder for prosessindustrien som vitensenteret kan videreutvikle til skoleprogram for oss?

12.00 Lunsj

12.30 Avslutning