Autonomikonferansen 2017

Tid: 15.03.2017 - 16.03.2017 |
Åpent for all
Sted: Scandic hotell Bystranda, Kristiansand

HOLDER AUTONOME SYSTEMER DET DE LOVER, ER DE SMARTE NOK?

Norsk industri er avhengig av økt teknologieffektivitet og fundamentale endringer. Det må skapes merverdi med bruk av mindre ressurser. Hele verdikjeder må optimaliseres gjennom økt samspill, automatisering og standardisering. Nye teknologiske løsninger som til slutt gir ønsket kommersiell effekt må bli tatt i bruk.

Med begreper som Industri 4.0, tingenes internett, maskinlæring og autonome systemer forespeiles store endringer i de fleste sektorer, fra helsevesen, prosessindustri, olje og gass, og mekanisk produksjon.

Vi er overbevist om at autonomi og robotisering satt sammen til smarte produkter og prosesser er nøkkelen til styrket konkurranseevne i et høykostland som Norge.

Autonomikonferansen 2017 setter fokus på ”smarte” produkter og verdikjeder, skalerbare og effektive løsninger som gir økt konkurransekraft. Vel møtt til noen spennende dager; morgendagen er her!

BEDRIFTSBESØK TIL GLENCORE NIKKELVERK

 

Program

  1. onsdag 15. mars 2017 - 9:15 - 19:30
  2. torsdag 16. mars 2017 - 8:00 - 14:45

Kontakt

nfa@nfaplassen.no