Eyde Heat Energy

Prosjektet skal sette Eyde-bedriftene i stand til å kunne utnytte mer spillvarme til interne formål ved å ta i bruk ny teknologi ved hjelp av High Temperature Heat Pump – HTHP. Bedre utnyttelse av energien som tilføres i bedriften fører til kostnadsbesparelser og miljøgevinster. Det vil si lavere produksjonskostnader og potensialer for å redusere CO2-utslipp. Prosjektet er i en pilotfase og forventes avklaring for videre prosjektsamarbeid høsten 2017.

;