Nordic Circular Hub

Erfaring – og kunnskapsutveksling med Island, Danmark, Sverige og Finland, med mål om å lære fra andres erfaringer innen det sirkulære skiftet og en regional symbiose. Skape verdi av ubrukte ressurser og avfall.

Mer om dette her: Nordic Circular Hubs

Kontakt

EU-rådgiver
Christophe Pinck
christophe@eydecluster.com
+47 471 72 115
;