Innovasjon

Eyde Innovation Centre er en paraplybetegnelse for forskning, utvikling- og innovasjonsprosjekter som Eyde-klyngen koordinerer på vegne av medlemmene med hensikt å øke verdiskapning i bedriftene.

Vi motiverer til igangsettelse og bruk av ny teknologi og smartere løsninger i prosessindustrien for å oppnå lavere ressurs- og energiforbruk. Vi sikrer gjennom dette å dele og øke teknologisk kompetanse blant medlemmene og i prosessindustrien generelt. Gjennom Eyde Innovation Centre søker vi også teknologisk samarbeid mot andre norske innovasjonsmiljø.

Vi har tre hovedområder som vi fokuserer på:

Sirkulærøkonomi/Circular Economy:

For å sikre maksimal utnyttelse av naturressurser med dertil lavere utslipp er det behov for å utvikle nye verdikjeder og forretningsområder basert på avfallsressurser.

Vi fokuserer på å maksimere verdien av og redusere utslippene av våre råmaterialer, avfall og sidestrømmer. Dette krever utviklingen av nye prosesser som maksimerer ressursene sammen med nye og etablerte partnere for å utvikle nye verdikjeder.

Det er sterk fokus på å finne grønne bærekraftige løsninger basert på biomasse. Best mulig utnyttelse av varme og energi er også inkludert.

Forretningsutvikling/Business Opportunities:

Gjennom samarbeidet i Eyde-klyngen ønsker vi at våre medlemsbedrifter styrker sine leveranser til nye markedssegmenter. 

Felles innhenting av informasjon fra markedet kan gi den enkelte bedrift grunnlag for å utvikle sine produkter. Det kan også være områder hvor teknologisamarbeid gir muligheter den enkelte bedrift ikke har kompetanse til å utvikle alene.

Eyde-klyngen arbeider i prosjektet Eyde Battery for å øke kunnskapen om mulighetene innenfor materialleveranser til Lithium-ion batterier. Eyde Battery er nå fulgt opp med BATMAN-prosjektet. Vi har også andre tilsvarende prosjekter, og søker stadig nye muligheter for å styrke medlemsbedriftene i arbeid med fremtidens materialbehov.   

 

Digitalisering/Brilliant Industry:

Ideen bak Brilliant Industry er å motivere for å øke utnyttelsen av ny teknologi og smartere produksjon for å oppnå bedre ressurs- og energiutnyttelse og bedre produktivitet.

Økt bruk av teknologi, som robotisering, automatisering og digitalisering, vil øke utviklings- og innovasjonstakten i bedriftene i prosessindustrien.

Vi deler og øker forståelsen på teknologiområder der det er felles interesser innen den digitale transformasjonen. Nye verktøy som sensorer og systematisering av store datasett gir industrien muligheter til å monitorere, kontrollere og utvikle egne prosesser til et nytt nivå.

 

Kontakt

Kontaktperson for Circular Economy
Lars Petter Maltby
lars.p.maltby@eydecluster.com
+ 47 915 60 009
Kontaktperson for Business Opportunities
Gunnar Kulia
Gunnar@eydecluster.com
+47 901 46 597
Kontaktperson for Brilliant Industry
Tonje Holand Salgado
tonje@eydecluster.com
+ 47 412 15 278
;