Innovasjon

Eyde Innovation Centre er en paraplybetegnelse for forskning, utvikling - og innovasjonsprosjekter som Eyde-klyngen koordinerer på vegne av medlemmene med hensikt å øke verdiskapning i bedriftene.

Vi motiverer til igangsettelse og bruk av ny teknologi og smartere løsninger i prosessindustrien for å oppnå økt produktivitet og lavere ressurs- og energiforbruk. Vi sikrer gjennom dette å dele og øke teknologisk kompetanse blant medlemmene. Gjennom Eyde Innovation Centre søker vi også teknologisk samarbeid mot andre norske forsknings - og innovasjonsmiljøer.

Vi har tre hovedområder som vi fokuserer på:

Sirkulærøkonomi/Circular Economy
Forretningsutvikling/Business Opportunities
Digitalisering/Brilliant Industry

 

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
  1. Nasjonal konferanse for materialteknologi

    digitalt
  2. Webinarserie - EUs Green Deal og sirkulær økonomi

    Webinar

Kontakt

Kontaktperson for Circular Economy
Lars Petter Maltby
lars.p.maltby@eydecluster.com
+ 47 915 60 009
Kontaktperson for Business Opportunities
Gunnar Kulia
Gunnar@eydecluster.com
+47 901 46 597
Kontaktperson for Brilliant Industry
Tonje Holand Salgado
tonje@eydecluster.com
+ 47 412 15 278
;