Sirkulærøkonomi

For å få mest mulig effekt av naturressurser med dertil lavere utslipp er det behov for å utvikle nye verdikjeder og forretningsområder basert på avfallsressurser.

Vi fokuserer på å maksimere verdien av, og redusere utslippene av våre råmaterialer, avfall og sidestrømmer. Best mulig utnyttelse av varme og energi er også inkludert. Dette krever utviklingen av nye prosesser som maksimerer ressursene sammen med nye og etablerte partnere for å utvikle nye verdikjeder.

Eyde-klyngen deltar i omfattende nordiske og europeiske samarbeidsprosjekter for å gi våre medlemsbedrifter mulighet for å trekke på kompetanse og ressurser som bidrar til økt tempo og treffsikkerhet i vårt arbeid med sirkulærøkonomi.

Hør podcasten til AvfallNorge om sirkulærøkonomi

;