Fokusområder

Eyde-klyngen har fokus på forskning, utvikling - og innovasjonsprosjekter som Eyde-klyngen koordinerer på vegne av medlemmene med hensikt å øke verdiskapning i bedriftene og oppnå mindre miljøfotavtrykk.

Regjeringen satte i 2018 i gang strategiprosessen Prosess21 for å sikre at prosessindustrien kan bidra til fortsatt vekst, og samtidig redusere klimagassutslippene. Eyde-klyngen deltar i ekspertgruppen for prosessindustri.

Dette er våre strategiske innsatsområder:

  • Grønne elektriske verdikjeder som batteri og hydrogen
  • Materialer med mindre miljø- og ressursfotavtrykk
  • Sirkulære løsninger for sidestrømmer
  • Teknologisprang for å redusere CO2-utslipp fra prosessene i industrien

Vi motiverer til igangsettelse og bruk av ny teknologi og smartere løsninger i prosessindustrien for å oppnå økt produktivitet og lavere ressurs- og energiforbruk. Vi sikrer gjennom dette å dele og øke teknologisk kompetanse blant medlemmene. 

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
  1. Pilotstudie: Maskinsyn for autonome systemer

    Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei, fysisk undervisning
  2. Pilotstudie: Introduksjon til robotikk

    Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei, fysisk undervisning

Kontakt

Kontaktperson for bærekraftig industri
Tonje Holand Salgado
tonje@eydecluster.com
+ 47 412 15 278
Kontaktperson for sirkulærøkonomi
Stine Skagestad
stine@eydecluster.com
+47 99 235 515
Kontaktperson for Batteriverdikjede
Lars Petter Maltby
lars.p.maltby@eydecluster.com
+ 47 915 60 009
Kontaktperson for Nye områder
Helene Falch Fladmark
helene@eydecluster.com
480 10 532
;