Eyde-klyngen har fått forlenget gullsertifiseringen

Etter en ny vurdering av Eyde-klyngens administrasjon, har vi fått en ny periode som gullsertifisert klynge.

Eyde-klyngen som organisasjon har deltatt i en av prosessene til European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

For andre gang

- Dette er jo andre gang vi er sertifisert til denne «gullstandarden» for europeiske klynger, og vi har jo også utviklet oss siden forrige gang – i 2019. Jeg opplever at vi er godt «innenfor» kravene de setter, så det viktigste for oss er å få gode råd til videre utvikling. Vi blir utfordret til å bli enda mer synlig internasjonalt – og det tror jeg også blir viktig. Eyde-klyngen er tett på europeiske prosesser, men vi kan nok bli bedre på å synliggjøre klyngen vår og våre ambisjoner i Europa, sier Helene Falch Fladmark, dalig leder av Eyde-klyngen.

Bør fortelle flere gode historier

To uavhengige klynge-eksperter gikk gjennom 31 kvalitetsindikatorer for klynge-ledelse, ved å intervjue klyngeleder og relevante ansatte. Funnene ble støttet opp av relevante dokumenter. 

Om klyngen oppnår minst 80% av kravene, får den gull-merket. Eyde-klyngen oppnådde hele 94% score.

- Vi får også anbefalinger om å bli enda bedre på å fortelle de gode historiene om klyngens arbeid og hvordan dette gir verdi for bedriftene. Dette blir viktig for oss – for de gode historiene er viktig for industriens omdømme som igjen kan påvirke rekruttering og gode rammebetingelser, sier hun.

Har du en god historie vi kan fortelle, så kontakt gjerne birte@eydecluster.com

 Meld deg på vårt nyhetsbrev