CIRCI: Voucherne er delt ut

Vinnerne av første runde med vouchers i prosjektet CIRCI er avgjort. Prosjektene var både fra Slovenia og Norge.

- Vocherene er med på å skape interesse og oppmerksomhet om bruk av materialsidestrømmer og sidestrømkartleggingene, og det potensielle «gullet» som ligger i den, sier Stine Skagestad, som leder sirkulær omstilling i Eyde-klyngen.

Hun tilføyer at Katapultsenteret Future Materials har vært en viktig brikke her.

Koblet sidestrømmer med bedrifter

- Siv Emauelsen ved Future Materials har vært en god partner helt fra starten av arbeidet med bruk av materialsidestrømmene fra databasen og derfor har de også vært tett knyttet til CIRCI-prosjektet. Siv har gjort en god jobb i å koble sidestrømmer med bedrifter som kanskje kan nyttiggjøre seg materialsidestrømmer, poengterer Skagestad.

Grunnen til den norske interessen for prosjektet,  er tilliten til til Eydeklyngen og Future Materials. Derfor er det også viktig med slike vouchers – det er utlysning av innovasjon satt i et slags system som fasiliterer og hjelper, samtidig som det er tillit og mulighet for å stille spørsmål og få svar fra gode folk, sier Frank Spetland, leder for FoU i Eyde-klyngen. 

Ressurser det blir kamp om

Han synes prosjektene som var til vurdering var innovative, sirkulære og i stor grad basert på samarbeid mellom Norge og Slovenia - både på kunnskap og på sidestrømmer.

- Prosjektene er gjerne slik at et firma har en sidestrøm som de per tid kanskje ikke utnytter eller kan få bedre utnytelse av. Gjennom at flere vurderer hvordan sidestrømmene kan tas i bruk, får vi beste mulige utnyttelse av sidestrømmene – de blir ressurser som det faktisk er kamp om, forklarer Spetland.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Stine Skagestad, leder sirkulær omstilling i Eyde-klyngen. Foto: Mona Hauglid
Stine Skagestad, leder sirkulær omstilling i Eyde-klyngen. Foto: Mona Hauglid
Frank Spetland, leder FoU i Eyde-klyngen. Foto: Mona Hauglid
Frank Spetland, leder FoU i Eyde-klyngen. Foto: Mona Hauglid