Sustainathon - 30 timer fra case til løsning

I løpet av 30 timer kom 14 studenter opp med spennende løsninger på utfordringen til prosessindustrien - hvordan rekruttere flere til yrkesfag?

Selv om du er garantert jobb, slipper å studere i årevis og lærer et fag, så er det fortsatt ikke mange nok som søker seg til yrkesfag. Prosessindustrien trenger stadig flere folk, men hvor skal vi finne dem?

Sustainathon er et arrangement hvor grupper med studenter blir satt sammen for å løse en utfordring - i løpet av 30 timer. Det blir arrangert flere slike i året, men denne gangen var det i samarbeid med Shift, som er et tverrfaglig program som vil fremme entreprenørskap på tvers, ved Universitetet i Agder.

Eyde-klyngen presenterte følgende utfordring:

A) Det vil i de kommende ti årene skje et generasjonsskifte i flere bedrifter og avdelinger, og tilgangen på kompetent arbeidskraft vil være avgjørende for videreføring av produksjon i landsdelen.
Investeringer gjør også at man må rekruttere inn personell med annen kompetanse enn tidligere.

B) Batterisatsningen (blant flere) i Norge fører også til enormt behov for fagarbeidere innen kort tid.
Norges neste industrieventyr skal være opp å kjøre innen 4-5 år, dersom de nyetablerte bedriftene når sine mål. Dette fører til et stort press på en allerede utfordrende rekrutteringssituasjon.
Vi trenger at flere velger relevante yrkesfag i årene som kommer og vi trenger flere med relevante fag fra høyere utdanning. Dyktige og ansvarsbevisste operatører er ett av våre store konkurransefortrinn i Norge generelt og Sørlandet spesielt.

Spennende løsninger

Flere spennende løsninger ble presentert av studentene. Blant annet å lage en tv-serie fra prosessindustrimiljlet, etter modell av NRKs dramaserie Rådebank - som gav bilmekaniker - og billakkeringsbransjen et løft. 

En annen gruppe presenterte et interaktivt brettspill for yrkesvalg, som kan brukes i ungdomsskolen. 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev