Ny i jobben: Eyde-klyngens medlems - og administrasjonskonsulent

I tillegg til å ha det lengste navnet på jobbtittelen, er det mange flere fagord Anne Ormshammer må sette seg inn i som nyansatt i Eyde-klyngen. I mars startet hun i den nye jobben som medlems - og administrasjonskonsulent i Eyde-klyngens sekretariat.

Å få plass til jobbtittelen på navnelappen under konferansene er vel å merke den minste utfordringen ved å starte i ny jobb. Den største jobben ligger i å lage et godt og enheltlig system i Teams-mappene hvor alle har ulik struktur. Det er som å lage system i et bokollektiv hvor alle bruker de samme tingene, og ingen legger dem tilbake i de samme skuffene og skapene. 

- Alle har ulik måte  å organisere på. Jeg skal ensrette det litt og gjøre det mer oversiktelig, sier Anne, som nå er en måned inn i den nye jobben.

Hun har tidligere jobbet som saksbehandler i Legeforeningen, i Forliksrådet og i Gard. Nå ville hun være med på det spennende som skjer i prosessindustrien. Selv om utdanningsbakgrunnen er en bachelor i språk og kommunikasjon. 

- Men så havnet jeg i administrasjon og saksbehandling, sier Anne. 

Det  beste med jobben i Eyde-klyngen, synes hun er variasjonen og at det er lite følelse av totalstyring. Sekretariatet er lite, og veien fra idé til handling er kort. 

- Her er det bra fremdrift, sier hun.

Så, hva er et godt arbeidsmiljø for deg?

- Å føle trygghet og at folk har humor og gir hverandre litt slækk. At vi er rause med hverandre, og at det er lov å stille dumme spørsmål, sier Anne.

Hva er ditt dummeste spørsmål, da?

- Hva er en klynge? Og hva er in kind?

 

Fakta:

Klynge:En klynge er et nettverk hvor medlemmene er mer forpliktet til hverandre og har gjensidig nytte av hverandre. Her har de en felles møteplass og plattform, samarbeidsgrupper etc. som gir merverdi til bedriften. 

In kind: Når bedrifter deltar i et prosjekt eller møte, kan de bidra med arbeidsinnsats fra ansatte inn i prosjektet i stedet for penger. Dette kalles for in kind. 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev